Customer Terms and Conditions
Customer Terms and Conditions

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ


ก่อนที่จะดำเนินการใช้งานระบบจัดการข้อมุลสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ของ มหาวิทยาลัยราชธานี คุณต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ การสมัครเข้าใช้และ/หรือบริการจาก GUIDE.RTU.AC.TH ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อตกลงนี้จะมีผลเมื่อ GUIDE.RTU.AC.TH ได้ออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้สมัครสมาชิก ข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย GUIDE.RTU.AC.TH ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครสมาชิกแต่ละรายทราบ
ผู้สมัครสมาชิกควรตรวจสอบข่าวสารและข้อกำหนดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานเว็บไซต์ GUIDE.RTU.AC.TH อย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ถือว่าคุณยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เรียนรู้ข้อกำหนดและบริการของเรา
GUIDE.RTU.AC.TH เป็นเว็บไซต์ที่เน้นการให้บริการทางวิชาการและทางด้านการศึกษา ซึ่งผู้พัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา อธิเช่น ข้อมูล การรับสมัคร ข้อมูลการศึกษาต่อที่ตรงกับผู้เรียนและส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเว็บไซต์ GUIDE.RTU.AC.TH จะเสนอข้อมุลข่าวสารที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลโดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน ในแต่ละส่วนของเว็บไซต์และดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ พร้อมการจัดการข้อมูลรับ-ส่งข่าวสาร ผ่านทาง รหัสผู้ใช้งานที่ได้จากการสมัคร และข้อมูลที่ระบบสอบถามเพิ่มเติมหลังการสมัครหรือลงทะเบียน
บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  • ตำรา, งานวิจัย, วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ที่ทันสมัย
  • บทเรียน Online ในหัวข้อที่คุณสนใจ มากกว่า 200 หัวข้อ
  • ช่องทางการเรียนการทดสอบเสมือนจริง ซึ่งเว็บไซต์เรามีการแบ่งสาขาวิชา รายวิชา และองค์ประกอบต่างๆ ที่ผ่านการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
* ซี่งผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน สามารถเข้ารับชมข่าวสารหรือข้อมุลต่างๆ ได้ แต่จะไม่ได้รับข้อเสนอพิเศษและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือทุนในรูปแบบต่างๆ จาก GUIDE.RTU.AC.TH
การติดต่อสื่อสารและการแจ้งเตือนข่าวสาร
สามารถทำได้ผ่านอีเมล, โดยการส่งตั๋วผ่านระบบสนับสนุน, แชทออนไลน์และโทรศัพท์
การระบุที่อยู่อีเมลของคุณจะถือว่าคุณยอมรับการแจ้งเตือนทางอีเมลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ GUIDE.RTU.AC.TH หากคุณไม่ต้องการรับเอกสารดังกล่าว คุณสามารถใช้ลิงก์ยกเลิกที่ระบุในอีเมลทุกฉบับ
การแจ้งเตือนโดย GUIDE.RTU.AC.TH ไปยังผู้สมัครสมาชิกอาจส่งโดยอีเมลหรือการโพสต์ทั่วไปบนเว็บไซต์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอที่มีให้ต่อผู้สมัครสมาชิกและถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี่เป็นโมฆะ ข้อตกลงนี้จะตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์ที่ใช้บังคับกับสัญญาที่ได้รับการเจรจา, ปฏิบัติและดำเนินการทั้งหมดภายในประเทศดังกล่าว ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะตัดสินในสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์
ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแจ้งข้อผิดพลาด
• ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี
• โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-422-2350
• Email: worapod@rtu.ac.th