เพราะเหตุใดถึงต้องเรียน "คณะบริหารธุรกิจ" ที่ "มหาวิทยาลัยราชธานี"


เก่งแน่ๆ กับกิจกรรมและโครงการที่เราเน้นความสุขและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในอนาคต

เทคโนโลยีคือสิ่งที่เราต้องก้าวตามให้ทัน หรือเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี และทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดการงานด้านวิชาการ การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเพื่อการเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติต่อไปในอนาคต หากบุคคลใดไม่ตามเทคโนโลยีถือได้ว่าบุคคลเหล่านั้นได้ละทิ้งการเป็นผู้นำ หรือผ่ายแพ้ในเรื่องของงานด้านวิชาการ การศึกษา ธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย

คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดโครงการ

 • โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
  ∗ โดยมีผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัท เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนหลากหลายสายงาน
 • โครงการอบรม ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • โครงการอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ด้านโฆษณา
 • โครงการอบรม Website Workshop สร้างเว็บง่ายนิดเดียวแค่ 2 วันก็สำเร็จ
 • โครงการอบรม การสร้างสื่อวิดิทัศน์ Movie Workshop (ช่องทางเป็น YouTuber)

เงื่อนไขการขอรับทุน

 • ไอเดียแลกทุน RTU นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ
  » นักศึกษาที่มีไอเดียสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ ในรูปแบบโครงการหรืองานวิจัย
 • ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนรู้สูงสุดในแต่ละชั้นปี
 • ทุนนักศึกษาคนเก่ง คือผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะมหาวิทยาลัย
 • » นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จะบ่มเพาะให้ธุรกิจเติบโต อาทิ การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ ความคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการนำเสนอผลงาน และโอกาสได้รับ ทุนสนับสนุน เพื่อต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์กับกลุ่มชั้นนำมากมาย

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two