อบรม OBS Studio Version 2021

เนื้อหาย่อย 0 รายการ ≡


คอร์สอบรม การจัดทำรายการโทรทัศน์ / จัดทำสื่อการสอน / จัดรายการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio

รายละเอียด

Day 1 / (4 Hour)
คอร์สอบรม การจัดทำรายการโทรทัศน์ / จัดทำสื่อการสอน / จัดรายการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio    
วิทยากร : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง / 089-4222350


1.    ทำความรู้จักกับคุณสมบัติโปรแกรม OBS Studio 

     “จริง ๆ ไม่ใช้เพียงแค่โปรแกรมจัดทำสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ มันเป็นมากกว่านั้น”


2.    ทำความรู้จักกับเมนูและการใช้งานที่มีคุณสมบัติที่สำคัญของตัวโปรแกรม OBS Studio
    2.1.    Download
    2.2.    DirectX / GPU Software / Setup 
    2.3.    Menu File / Setting

3.    วิธีการใช้งาน คุณสมบัติ เมนู File, Edit, View, … , Tool, Help
4.    วิธีการใช้งาน เมนู Scenes / Sources
5.    วิธีการใช้งาน เมนู Audio Mixer / Filter / Properties
6.    วิธีการใช้งาน เมนู Control

    6.1.    Start Streaming
    6.2.    Start Recording
    6.3.    Start Virtual Camera 
    6.4.    Studio Mode
    6.5.    Setting / Exit


7.    วิธีการเพิ่มกล้อง / Sources / Filter / Properties
8.    วิธีการเพิ่มภาพนิ่ง / Sources / Filter / Properties
9.    วิธีการเพิ่มวิดีโอ / Sources / Filter / Properties
10.    วิธีการเพิ่มข้อความ / Sources / Filter / Properties

11.    วิธีการจัดฉาก ควบคุม เลือกใช้ Sources เพื่อสร้างรายการโทรทัศน์
    11.1.    วิธีการจัดการกล้อง / Webcam / DSLR / VDO Camera 
    11.2.    วิธีการจัดภาพนิ่งให้เป็น Title รายการอย่างมืออาชีพ
    11.3.    วิธีการจัดการวิดีโอ แบบการจัดผังรายการโทรทัศน์  / Scenes / Sources / Filter / Properties
    11.4.    วิธีการทำข้อความสไลด์ / เลื่อน / เคลื่อนไหว 

12.    วิธีการส่งออกไฟล์ Recording ด้วยการ Live ผ่านช่องทาง Facebook, YouTubeค่าลงทะเบียน 
    ระยะเวลา 4 ชม. เรียนส่วนตัวผ่าน Internet 
    สามารถแบ่งเนื้อหา เป็น 2 วัน / วันละ 2 ชั่วโมง (รูปแบบการสอนสาธิตการสอน ตามด้วยผู้เรียนปฏิบัติ)
    เป็นเงิน .................. บาท


Learning Option of OBS

สอนการใช้งานเครื่องมือทุกอย่าง ทางลัดเพื่อจัดทำ Studio สถานีโทรทัศน์

สอนการเจาะทะลุฉากหลัง

สอนการเลือกใช้อุปกรณ์ การเลือกซ์้อ การใช้งาน เพื่อความคุ้มค่า และประหยัดที่สุด

สอนวิธีการ Setup / Setting /

สอนวิธีการ Stremming ส่งออกมากกว่า 3 ช่องทางในการ Live เพียงครั้งเดียว (สูงสุด 6 ช่องทางพร้อมกัน)

 

Sample Strimming Studio Live 6 Way

  1. Youtube

  2. Facebook

  3. Zoom Application

  4. Google Meet

  5. Line Meeting

  6. Website HTML หรือ Web Application

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม