เขียน Website, รู้จัก Bootstrap, ติดต่อฐานข้อมูล MySQLi ด้วยภาษา PHP (สื่อนี้ดีเรียนแล้วต่อยอดในการท

เนื้อหาย่อย 2 รายการ ≡


การพัฒนาเว็บไซต์และระบบจัดการข้อมูลเพื่องานธุรกิจ (หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น) / เตรียมเครื่องมือและเรียนรู้ชุดคำสั่งพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย HTML/HTML5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwoO-ZF901c0KhBGABFouLi_P9I_buX7
https://youtu.be/4GPIs6tfCDE

รายละเอียด

Authentication

Authentication is the process of allowing a user to log in to a Moodle site with a username and password.

Manual accounts - accounts created manually by an administrator

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น

- การพัฒนาเว็บไซต์และระบบจัดการข้อมูลเพื่องานธุรกิจ

- บทที่ 1 เตรียมเครื่องมือและเรียนรู้ชุดคำสั่งพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย HTML/HTML5

--------------------------------------------------------

เครื่องมือในการพัฒนา

- Adobe Dreamweaver cs5/cs6

- Adobe Photoshop cs5/cs6

- Google Chrome

--------------------------------------------------------

ชุดคำสั่งในบทที่ 1 - HTML/HTML5

--------------------------------------------------------

ลิงค์เรียนรู้เพิ่มเติม https://www.youtube.com/user/joddongpo

 

 

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • ตัวอย่างและวิธีการเขียนโปรแกรม พร้อมขั้นตอน Step By Step

 

Advanced PHP and MySQL
ตัวอย่างและวิธีการเขียนโปรแกรม พร้อมขั้นตอน Step By Step

 


File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การเขียนโปรแกรม,การวิเคราะห์,ฐานข้อมูล,Programmimg,Web Programmimg, Input/Output,การเขียนผังงาน Flow Chat,คำสั่ง IF,คำสั่ง Loop
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwoO-ZF901c0KhBGABFouLi_P9I_buX7
2020-08-12 12:23:06
×
2 • จัดการฐานข้อมูลด้วย NAVICAT (แปลงฐานข้อมูลง่ายโครตๆ)

 

- - อธิบายถึงกระบวน ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น คือ

การนำโปรแกรม Navicat Premium เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่คุณใช้ในการพัฒนาระบบ ตัวอย่างใน สื่อต่อไปนี้ใช้ MYSQL

 

- - พร้อมอธิบายถึงขั้นตอนในการใช้งาน สาธิตกระบวนการ นำเข้า และส่งออกข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ

บรรยายโดย : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง


File Download :

Keyword : จัดการฐานข้อมูล,NAVICAT ,จัดการฐานข้อมูล DBMS
แหล่งข้อมูล : https://youtu.be/4GPIs6tfCDE
2020-11-02 03:56:08

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม