วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ Windows 10 ก่อนลงเรียนการผลิตสื่อ Good Idea.

เนื้อหาย่อย 3 รายการ ≡


การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) บรรยายโดย อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง
เรียนรู้ทุกอย่างด้านคอมพิวเตอร์กับอาจารย์จ๊อด # https://web.facebook.com/banrukcom.net/videos/1009384119568110
https://web.facebook.com/204942919575040/videos/1410922862444916
https://www.youtube.com/watch?v=jvKOCm6eyug&feature=youtu.be

รายละเอียด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน:
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล * เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพให้ ของ Windows 10 สูงขึ้น

1.2 อธิบายความรู้ เนื้อหา ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Windows10 อย่างละเอียด

1.3 ทำความเข้าใจหลักการทำงานของ Windows 10

1.4 ปรับปรุงคุณสมบัติของเครื่องคอมฯ ให้เหมาะสมกับ CPU / RAM

1.5 ปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรม Restone เพื่อการ Backup ตัวระบบปฏิบัติการ ให้สามารถย้อนกลับคุณสมบัติที่ระบบได้จัดสรรไว้ดีที่สุด (กู้คืนข้อมูล)

1.6 ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมคุณสมบัติ "หน่วยความจำ RAM" ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการ


 

 

 

1.ใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ หรือ พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

•ออกแบบหน้าเว็บเพจได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

•แทรกวัตถุหน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

•เผยแพร่หน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

 

2.ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน โดยการ

•เลือกใช้สื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

•จำแนกรูปแบบสื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

•ใช้งานสื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

 

3.ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ โดยการ

•บันทึกรูปภาพจากแหล่งต่างๆได้ตามลักษณะการใช้งาน

•ปรับแต่งรูปภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

•บันทึกรูปภาพเพื่อสั่งพิมพ์ได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

 

4.ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ โดยการ

•ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอได้ตามคู่มือการใช้งาน

•บันทึกไฟล์จากโปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอได้ตามคู่มือการใช้งาน

 

5.ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว โดยการ

•ตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามชนิดไฟล์ได้ตามลักษณะการใช้งาน

•ใช้งานโปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามคู่มือการใช้งาน

•บันทึกสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามคู่มือการใช้งาน

 

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์กฤษติเดช ฉายจรุง

"ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ทั้งวัยทำงานและนักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน"

 


NEXT = ในหัวข้อต่อไปนี้ Digital literacy  

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
Office of the Civil Service Commission (OCSC)

 

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • 4 ขั้นตอนทางลัดทำวิดีโอโฆษณาเพื่อขายสินค้าให้


เริ่มสร้างสื่อดิจิทัศน์เพื่อธุรกิจ Online จาก 8 องค์ประกอบ 

4 ขั้นตอนทางลัดทำวิดีโอโฆษณา

- ตัวอย่างการถ่ายทำ

- วิธีการถ่ายทำ

- ขั้นตอนการผลิต ปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการผลิตสื่อโฆษณา

- สาธิตวิธีการตัดต่อวิดีโอ และหลักการส่งออกเพื่อนำเสนอสื่อโฆษณาผ่าน Youtube

* ... ทางลัดล้วนๆ


File Download :

Keyword : สื่อมัลติมีเดีย,แนวทางการพัฒนาวิดีโอ,editor,animaker, Filming, BRAND
แหล่งข้อมูล : เรียนรู้ทุกอย่างด้านคอมพิวเตอร์กับอาจารย์จ๊อด # https://web.facebook.com/banrukcom.net/videos/1009384119568110
2020-12-23 06:55:26
×
2 • 8 องค์ประกอบสำคัญ > ควรรู้ก่อนทำวิดีโอ


เนื้อหาและการบรรยายนี้เหมาะมาก ๆ

สำหรับผู้เริ่มต้นตัดต่อวิดีโอ

 

1. แนะนำเครื่องมือในการตัดต่อ บนมือถือและ บน PC

2. แนะนำการเขียนโพสขาย เพื่อสร้างเนื้อหา ประโยชน์ของสินค้า ต่อ บุคคลนั้น ๆ

3. ยกตัวอย่างการสร้างวิดีโอ 8 องค์ประกอบสำคัญ

 

 


File Download :

Keyword : สื่อมัลติมีเดีย,แนวทางการพัฒนาวิดีโอ,editor,animaker, Filming, BRAND
แหล่งข้อมูล : https://web.facebook.com/204942919575040/videos/1410922862444916
2020-12-23 06:53:39
×
3 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Windows 10 (PATH 3/3)

บอกวิธีเรียกใช้งานเครื่องมือและขั้นตอนปรับแต่ง Windows 10 ที่สำคัญ (PATH 3/3)

01:06 - บอกกล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติเครื่องคอมฯ ที่เหมาะสม

02:18 - แนะนำการใช้งาน Icon และการซ้อนไฟล์

05:18 - เพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุง โปรแกรมที่นำมาติดตั้งใช้งานบน Windows 10

07:56 - แนะนำ เปลี่ยน Font / ภาษาในการใช้งาน / Key ลัด

10:17 - วิธีการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษของ Windows 10 (Setting)

13:20 - แนะนำ โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ CPU

15:00 - วัดประสิทธิภาพเครื่องของคุณก่อนติดตั้งโปรแกรม


บรรยายโดย : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสื่ออีกมากมายหลากหลายสาขาวิชา

Website : http://guide.rtu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/worapod.ch

FanPage : https://www.facebook.com/banrukcom.net


File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การเขียนโปรแกรม,การวิเคราะห์,ฐานข้อมูล,Programmimg,C Programmimg,C Input/Output,การเขียนผังงาน Flow Chat,คำสั่ง IF,คำสั่ง Loop
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=jvKOCm6eyug&feature=youtu.be
2020-12-23 06:41:26

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม