กำหนดการ - สอบวัดผลคอร์ส ผลิตสื่อดิจิทัศน์เพื่อธุรกิจ Online

เนื้อหาย่อย 3 รายการ ≡


เกี่ยวกับ องค์ประกอบสำคัญในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบสื่อดิจิทัล เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ รู้จักกับ 8 องค์ประกอบที่สำคัญ ในการสร้างธุรกิจ Online
https://www.facebook.com/banrukcom.net
https://www.youtube.com/channel/UCDr56kr4iAxHhTCKUByyErw
กฤติเดช ฉายจรุง

รายละเอียด

หัวข้อที่เกี่ยวข้องการเนื้อหาบทเรียน

วัดผลจากบทเรียน เข้าใจถึงองค์ประกอบในการทำธุรกิจ Online เพียงใด ?

โมเดลการทำธุรกิจ Online มีองค์ประกอบและขั้นตอนอย่างไร ถึงเรียกได้ว่า ประความสำเร็จในการขายอย่างแน่นอน ?

ผลิตสื่อดิจิทัศน์ สื่อโฆษณา สำหรับธุรกิจ Online มีขั้นตอนอย่างไร ?

 

 

กำหนดการ

ปฐมนิเทศ การใช้งานระบบ Guide.rtu.ac.th 

- วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 16.00 เป็นต้นไป

 

Website Guide.rtu.ac.th

ผู้ให้บริการเครื่องมือเพื่อจัดกิจกรรมและทดสอบเชิงปฏิบัติ  Web Application 

- วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา  14.00-17.00 น.  18.00-21:00   [2 รอบ]

- วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา  18.00-21.00 น.    [1 รอบ]

- วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา  18.00-21.00 น.    [1 รอบ]


 

Class 1 

 • สร้างสื่อดิจิทัศน์ อย่างไร เมื่อไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร 
 • ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อธุรกิจ Online บันทึกเสียงด้วยวิธีเขียนสคริปก่อนขายสินค้า
 • ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อธุรกิจ Online 10 พฤติกรรม ที่คนทำไม่มีสำเร็จ

 

Class 2 

การผลิตสื่อวิดีโอให้ขายได้ 

 • บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 •  เพิ่มการรับรู้แบรนด์
 •  โปรโมทแอพของคุณ
 •  เพิ่มยอดขายออนไลน์
 •  โปรโมทธุรกิจท้องถิ่นของคุณ
 •  สร้างลูกค้าเป้าหมาย
 •  การกำหนดเป้าหมายซ้ำ

ความรู้ด้านการตลาด

 •  วิธีเริ่มการโฆษณา
 •  เรียนรู้ตัวเลือกการซื้อ
 •  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม
 •  จัดการโฆษณา
 •  วัดผลประสิทธิภาพของโฆษณา
 •  เผยแพร่และสร้างรายได้จากเนื้อหา

เครื่องมือ หรือ ช่องทางสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจ ต่อไปนี้ คุณรู้จักมากน้อยเพียงใด

 • Google My Business
 • Google Analytic Customer
 • SEO
 • Pixel Facebook 

 

Class 3

การผลิตสื่อวิดีโอ (โฆษณา) การเขียนโพสขาย 8 องค์ประกอบสำคัญใน

 • ประโยชน์ของสินค้า ต่อ บุคคลนั้น ๆ 
 • รู้จักจุดอ่อนของคู่แข็ง
 • รู้จักลูกค้า (กลุ่มเป้าหมาย) = (กลุ่มตัวอย่าง)
  • กำหนด ขอบเขตการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจ / 
  • ความสำคัญถ้าไม่มีจะเกิดปัญหา (แผลเก่า)
 • บอกลูกค้าให้ได้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับ ลูกค้า
 • เน้นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดย แบบขาดไม่ได้ ถ้าขาดจะมีปัญหา
 • อย่าให้ข้อมูลมากเกินไปจำเป็น (สื่อนี้คือ / จะทำอะไร / ได้อะไร)
 • Call to action  ข้อมูลติดต่อที่ เจาะจงไปเลย
 • ข้อความ บทพูดที่ทำให้เขาสบายใจ  เช่น Free , ลด , แลก , แจก ,แถม , ไม่มีข้อบังคับ , ติดต่อเราได้ตลอดเวลา, เป็นการกะรันตรี

 

เปิดเนื้อหาย่อยเพื่อดู Clip ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • ตารางกำหนดการ สอบวัดผล - เริ่มสร้างสื่อดิจิทัศน์เพื่อธุรกิจ Online

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 16.00 เป็นต้นไป

 • ปฐมนิเทศ การใช้งานระบบ Guide.rtu.ac.th 

 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา  14.00-17.00 น.  18.00-21:00   [2 รอบ]

 • ใช้เครื่องมือบน Web Application / guide.rtu.ac.th เพื่อจัดกิจกรรม และทดสอบเชิงปฏิบัติ
 • ใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน Line หรือ Facebook
 • ใช้ zoom ในการตอบคำถาม , พีเซ็นต์ 

 

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา  18.00-21.00 น.    [1 รอบ]

 • ใช้เครื่องมือบน Web Application / guide.rtu.ac.th เพื่อจัดกิจกรรม และทดสอบเชิงปฏิบัติ
 • ใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน Line หรือ Facebook
 • ใช้ zoom ในการตอบคำถาม , พีเซ็นต์ 

 

วันพุธที่ 22 มกราคม 2564 เวลา  18.00-21.00 น.    [1 รอบ]

 • ใช้เครื่องมือบน Web Application / guide.rtu.ac.th เพื่อจัดกิจกรรม และทดสอบเชิงปฏิบัติ
 • ใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน Line หรือ Facebook
 • ใช้ zoom ในการตอบคำถาม , พีเซ็นต์ 

 

 

 

 


File Download :

Keyword : RTU-ADS , RATCHATHANI UNIVERSITY ADVERTISING,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/banrukcom.net
2021-01-15 00:11:31
×
2 • หัวที่สำคัญในการวัดผลประสิทธิภาพ EP1

โปรแกรมที่จะช่วยให้คุณ "ประสบความสำเร็จด้านการตลาด" +  "ด้านการขาย"

การผลิตสื่อวิดีโอ (โฆษณา) การเขียนโพสขาย 8 องค์ประกอบสำคัญใน
1. ประโยชน์ของสินค้า ต่อ บุคคลนั้น ๆ 
2. รู้จักจุดอ่อนของคู่แข็ง
3. รู้จักลูกค้า (กลุ่มเป้าหมาย) = (กลุ่มตัวอย่าง)
 - กำหนด ขอบเขตการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจ / 
 - ความสำคัญถ้าไม่มีจะเกิดปัญหา (แผลเก่า)
4. บอกลูกค้าให้ได้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับ ลูกค้า
5. เน้นประโยชน์ You
6. อย่าให้ข้อมูลมากเกินไปจำเป็น (สื่อนี้คือ / จะทำอะไร / ได้อะไร)
7. call to action  ข้อมูลติดต่อที่ เจาะจงไปเลย
8.  ข้อความ บทพูดที่ทำให้เขาสบายใจ
 เช่น Free , ลด , แลก , แจก ,แถม , ไม่มีข้อบังคับ , ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
 เป็นการกะรันตรี

 

 

Course : วิธีนำ 8 องค์ประกอบสำคัญมาใช้ประโยชน์ ... อย่างไร ?  ... .. กำหนดให้เป็นสูตรในกรณีต่าง ๆ ?

 •  ช่องทาในการสื่อสาร
 •  ช่องทางในการทำบุญ

 

 


File Download :

Keyword : RTU-ADS , RATCHATHANI UNIVERSITY ADVERTISING,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/channel/UCDr56kr4iAxHhTCKUByyErw
2021-01-15 00:19:05
×
3 • แนวทางในการสร้างบทพูด บทภาพยนต์จาก 8 องค์ประกอบสำคัญ


File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางธุรกิจ,ซอร์ฟแวร์ประยุกต์,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์,กฤติเดช ฉายจรุง
แหล่งข้อมูล : กฤติเดช ฉายจรุง
2021-01-15 00:30:31

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม