เริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์ส่วนหน้าบ้าน (Front-End) ด้วย HTML, CSS, JavaScript

เนื้อหาย่อย 4 รายการ ≡


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Front-End “หน้าบ้าน” ความเข้าใจองค์ประกอบ คุณสมบัติ ลำดับการพัฒนา HTML บรรยายโดย : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง
https://blog.ssdnodes.com/blog/best-php-ide-editor/
PHP IDE and Code Editors in 2021
https://ourcodeworld.com/articles/read/531/codelobster-a-free-php-html-css-javascript-editor-ide
https://www.w3schools.com/

รายละเอียด

วิชาการพัฒนาเว็บแอฟฟิเคชั่น
หัวข้อ "การพัฒนาด้วย Web Development Roadmap"

 

Download Sourse Code ประกอบตำรา  

Click Download


Front-End Roadmap

STEP 1 Learn the Basics

STEP 2 Dig Deeper

STEP 3 Choose Frameworks


Back-End Roadmaps

STEP 4 Back-End Roadmaps

Techonology ในการพัฒนา

Hyper Text Markup Language (HTML)

Cascading Style Sheets (CSS)

JavaScript, JQuery, JSON

แบบทดสอบ ตัวอย่างชุดคำสั่ง Web Design


Web Programming / Web Application

PHP7 Superglobals

PHP Form Handling

MySQL Database

 

 

หัวข้อที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

 1. HTML HOME

 2. HTML Introduction

 3. HTML Editors

 4. HTML Basic

 5. HTML Elements

 6. HTML Attributes

 7. HTML Headings

 8. HTML Paragraphs

 9. HTML Styles

 10. HTML Formatting

 11. HTML Quotations

 12. HTML Comments

 13. HTML Colors

 14. HTML CSS

 15. HTML Links

 16. HTML Images

 17. HTML Tables

 18. HTML Lists

 19. HTML Block & Inline

 20. HTML Global Attributes

 21. HTML Layout Elements and Techniques

 

กดติดตาม กดแชร์ ช่อง "ครูจ๊อด RTU" เพื่อแบ่งปันเนื้อหาแหล่งที่มาด้วยนะครับ :

https://www.youtube.com/channel/UCDr56kr4iAxHhTCKUByyErw

 

 

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • The Best PHP IDE/Editor For Development in 2020

What to Look for in an IDE for PHP Development?

 • Code completion.Automated code recommendations can help the developer avoid too much typing.
 • Errors and warnings highlighting.On-the-spot syntax checking can prevent various typos and common programming mistakes.
 • Syntax highlighting.Efficient syntax highlighting significantly increases code readability.
 • Navigation.Another key feature is the search time which shouldn’t take you too long, even when working on larger projects. Ideally, the IDE should let you quickly switch to the next search phrase.
 • Debugging.t may not be so crucial in PHP, since you can add echos or use helpers like FirePHP without recompiling your file, but debugging will save you hours when working with complex applications that require you to add echoes to each line to see what’s goion.
 • Compatibility with your OS.
 • Client-side features, depending on your clients’ requests.

Click here to see the 140 colors sorted by HEX Value

PHPStorm

 

Netbeans

 

Eclipse

 

Link Learning Editor 

Tomato


 

 


File Download :

Keyword : Joel Hans,ฐานข้อมูล,Programmimg,C Programmimg,C Input/Output,การเขียนผังงาน Flow Chat,คำสั่ง IF,คำสั่ง Loop
แหล่งข้อมูล : https://blog.ssdnodes.com/blog/best-php-ide-editor/
2021-03-03 19:53:36
×
2 • PHP, HTML, CSS, JavaScript editor (IDE) | IDE and Code Editor

Link 

 • Dynamic websites can be easily developed using Dreamweaver.

 

PHP Editor
 

r

 

 


File Download :

Keyword : RTU-ADS , RATCHATHANI UNIVERSITY ADVERTISING,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
แหล่งข้อมูล : PHP IDE and Code Editors in 2021
2021-03-03 19:42:54
×
3 • Codelobster: A free PHP, HTML, CSS, JavaScript editor (IDE)

HTML tag indenting

HTML tags can be indented automatically for better coding performance.

Link ที่น่าสนใจ 


File Download :

Keyword : RTU-ADS , RATCHATHANI UNIVERSITY ADVERTISING,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
แหล่งข้อมูล : https://ourcodeworld.com/articles/read/531/codelobster-a-free-php-html-css-javascript-editor-ide
2021-03-03 19:46:58
×
4 • ลิงค์เพิ่มเติมการเรียนรู้

HTML Tutorial


HTML is the standard markup language for Web pages.
With HTML you can create your own Website.
HTML is easy to learn - You will enjoy it!

ลิงค์เพิ่มเติมการเรียนรู้

JavaScript Regular Expressions  / Regular Expression Modifiers

https://www.w3schools.com/js/js_regex

https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

https://youtube.com/playlist?list=PLMwoO-ZF901e1tCvWmZSv6rb6ShT9KobY


Example


 


 


File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางธุรกิจ,ซอร์ฟแวร์ประยุกต์,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์,w3schools
แหล่งข้อมูล : https://www.w3schools.com/
2021-03-06 11:45:04

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม